Behandeling bij verstopte lange lijnen met low-dose alteplase bij kinderen tot 18 jaar en volwassenen

Publicatiedatum:
10 november 2020

Alteplase is een enzym dat plasminogeen omzet naar actief plasmine. Plasmine breekt fibrine af, een belangrijke component van een bloedstolsel.

 

Doseringstabel Alteplase
Drug Enkel lumen lijn  Dubbel lumen lijn PAC
Alteplase bij kinderen < 10 kg: 0.5 mg in 2 ml < 10 kg: 0.5 mg in 2 ml per lumen < 10 kg: 0.5 mg in 3 ml
  > 10 kg: 2.0 mg in 2 ml > 10 kg: 2.0 mg in 2 ml per lumen > 10 kg: 2.0 mg in 3 ml
Alteplase bij volwassen 2.0 mg in 2 ml 2.0 mg in 2 ml per lumen 2.0 mg in 3 ml

Laat alteplase gedurende gedurende 2 tot 4 uur in de lijn. Probeer dan alteplase te aspireren. Spuit daarna door met NaCl 0.9% en probeer bloed te aspireren.
Indien lijn nog niet doorgankelijk, herhaal deze procedure na 24 uur

Cave: trombus aan lijn; voor uitsluiten trombose echo laten maken

PAC = Port-a-Cath

N.B.  Bij kinderen (< 18 jaar) altijd overleg met kinderhematoloog  06-10 27 17 34