Beleid bij grote bloedingen

Publicatiedatum:
29 augustus 2012

Diverse definities worden gebruikt voor “massaal bloedverlies”:

  • er worden meer dan 10 erytrocytenconcentraten getransfundeerd aan een volwassen patiënt in 24 uur
  • de patiënt verliest meer dan eenmaal het circulerend volume in 24 uur
  • de patiënt verliest 50% van het circulerend volume in 3 uur, of
  • de patiënt heeft een bloedverlies van 150 ml/min.

Voor het uit te stippelen beleid wordt verwezen naar het onderdeel “Massaal bloedverlies: transfusiebeleid na stollingscorrectie” zoals weergegeven in het Hoofdstuk Hemostase.

NB: Het advies is om ook de hematocriet niet te laag te laten worden, bijvoorkeur niet <0,30 L/L.