EORTC studie 20051 (H10 studie)

Publicatiedatum:
27 april 2011

Inclusiecriteria

 • Klassiek Hodgkin lymfoom.
 • Stadium I en II boven het diafragma, favourable en unfavourable.
 • Leeftijd 15-70 jaar.
 • FDG-PET scan prospectief gepland na 2 cycli ABVD.
 • WHO performance status graad 0,1,2 of 3.
 • Afwezigheid ernstige cardiale, pulmonale, neurologische, psychiatrische of metabole ziekten.
 • Written informed consent.

Exclusiecriteria

 • Nodulaire lymfocyten-predominante Hodgkin lymfoom.
 • Zwangerschap of lactatie, onvoldoende contraceptie.
 • Instabiele diabetes mellitus.
 • Gestoorde leverfunctie (bilirubine > 2.5 x normaal) en nierfunctie (creatinine > 150 μmol/L), tenzij door Hodgkin lymfoom.
 • Eerdere maligniteit, behoudens basaalcel carcinoom van de huid of carcinoma in situ van de cervix of maligniteit die > 5 jaar in complete remissie is.
 • HIV positiviteit.

Indicatie

Onbehandelde patiënten met een Hodgkin lymfoom stadium I-II boven het diafragma.

Schema

01-18.gif

Klik hier voor flowschema.