HOVON 101

Originele protocol

Schema HOVON 101 protocol

01_06-hovon101.gif

Inclusie criteria

 • CR of PR na 2de/3de lijns behandeling
 • de behandeling voor inclusie is in ieder geval 4 maanden monotherapie alkylerend middel en/of tenminste 4 cycli polychemotherapie (bijv. CVP), fludarabine-bevattende chemotherapie of immunochemotherapie
 • WHO PS 0-2
 • informed consent

Exclusie criteria

 • primair of secundair fludarabine-refractaire patienten, gedefinieerd als treatment failure (geen CR of PR) of ziekteprogressie binnen 6 mnd na laatste antileukemische therapie (dit geldt NIET voor rituximab)
 • eerdere onderhoudsbehandeling
 • bekende transformatie (vb Richters’ transformatie), prolymphocytic leukemia (PLL), of CZS betrokkenheid
 • actieve AIHA waarvoor behandeling nodig is, tenzij de onderzoeker of monitor van de studie van mening is dat de behandeling gelijktijdig mogelijk is.  
 • eerdere autologe of allogene stamceltransplantatie
 • chronische of actieve infecties waarvoor antibiotica nodig is
 • Maligniteit ≤ 2 jaar, behalve non-melanoma huidkanker of stadium 0 cervix carcinoom
 • ernstig CVA in voorgeschiedenis
 • steroiden gebruik met enkele uitzonderingen wv zie protocol
 • HIV positiviteit
 • Ernstige cardiale-, nier- of leverproblematiek
 • Zwangerschap of borstvoeding