HOVON 75

Originele protocol

Inclusiecriteria

 • Patiënten met histologische en immunologisch bewezen diagnose mantelcellymfoom (WHO classificatie).
 • Ann Arbor stadium II-IV.
 • CD20 positief.
 • Leeftijd 18 t/m 65 jaar.
 • WHO performance ≤ 2.
 • Meetbare ziekte (geïsoleerde beenmerglokalisatie is geen contraindicatie).
 • Schriftelijk informed consent.

Exclusiecriteria

 • Nierinsufficiëntie (kreatinineklaring < 50 ml/min).
 • Bekende overgevoeligheid voor muizenantistoffen of mannitol.
 • Orgaandysfunctie of -falen dat een risico voor de patiënt vormt tijdens protocol-behandeling.
 • Aanwezigheid van CZS lokalisatie.
 • Bekende HIV, hepatitis B of C positiviteit.
 • Zwangerschap of lactatie.
 • Voorgaande behandeling met chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie voor dit lymfoom, behalve lokale radiotherapie in het geval van (potentieel) orgaanschade door gelokaliseerde lymfoommassa of infiltratie.
 • Andere actieve maligniteit (minder dan 5 jaar in complete remissie) behalve huidcarcinoom (geen melanoom) of cervixcarcinoom stadium I.
 • Actieve systemische infectie die therapie vereist.
 • Perifere sensorische polyneuropathie ≥ graad 2 zoals gedefinieerd in de NCI CTCAE).

Inclusiecriteria voor randomisatie

 • BEAM ontvangen.
 • Geen progressie of relapse.
 • Neutrofielen > 0,5 x 109/l.
 • Trombocyten > 80 x 109/l.

Studieschema HOVON 75

01-15.gif

Klik hier voor flowschema.