HOVON 87

Originele protocol

Doelstelling

Onderzoeken waarde van Lenalidomide + MP vs standaard MPT.

Inclusiecriteria

 • Leeftijd > 65 jaar.
 • Nieuw gediagnosticeerd symptomatisch multipel myeloom:
  • monoklonale plasmacellen in BM of plasmacytoom;
  • M-proteine in serum en/of urine;
  • ROTI.
 • Karnofsky score ≥ 60.

Exclusiecriteria

 • Eerdere chemotherapie, behalve een korte behandeling met corticosteroiden (equivalent met 4 dagen 40 mg dexamethason).
 • Granulocyten < 1,5 x 109/L of trombocyten < 75 x 109/L of hemoglobine < 5 mmol/L of serum kreatinine > 221 μmol/L of ASAT/ALAT > 3x bovengrens normaalwaarde.
 • Maligniteit ≤ 3 jaar behalve basaalcel carcinoom, plaveiselcelcarcinoom.
 • Neuropathie ≥ graad 2.
 • HIV positief of actieve hepatitis A, B, C.

Schema

01-23.gif

Dosering schema’s

Agent Dose/day Route of administration Days
Melphalan 0.18 mg/kg oral 1-4
Prednisone 1 mg/kg oral 1-4
Thalidomide in conjunction with MP 200 mg oral Until 4 weeks after last cycle of MP
Thalidomide maintenance 100 mg oral Until disease progression
Agent Dose/day Route Days
Melphalan 0.18 mg/kg oral 1–4
Prednisone 1 mg/kg oral 1–4
Lenalidomide in conjunction with MP 10 mg/day oral 1-21
Lenalidomide maintenance 10 mg/day oral 1-21 of every 28 day cycle until disease progression

Klik hier voor flowschema.