HOVON 88

Originele protocol

Inclusie criteria

 • leeftijd 18-70 jaar
 • fludarabine refractair (geen response of < 1 jaar na laatste fludarabine behandeling weer behandelindicatie) of
 • refractair/recidief en behandelindicatie en 17p deletie of
 • Refractair of recidief < 2 jaar na laatste fludarabine toediening in combinatie met monoclonaal antilichaam en behandelindicaite
 • WHO performance status ≤ 2
 • HCT-comorbidity index ≤ 2
 • informed consent

Exclusie criteria

 • Intolerantie voor exogene eiwit toediening
 • eerdere behandeling met DHAP
 • Richter’s transformatie
 • verdenking of bewezen CZS betrokkenheid
 • Ernstige cardiale-, nier- of leverproblematiek
 • HIV positiviteit
 • Actieve ongecontroleerdere infectie
 • Maligniteit ≤5jaar, behalve non-melanoma huidkanker of stadium 0 cervix carcinoom
 • Zwangerschap of borstvoeding

Schema HOVON 88 protocol

01_06-hovon88.gif

Klik hier voor flowschema.