HOVON 92

Originele protocol

Randomized study to assess the added value of Laromustine in combination with standard remission-induction chemotherapy in patients aged 18-65 years with previously untreated acute myeloid leukaemia (AML) or myelodysplasia (MDS) (RAEB with IPSS ≥ 1.5).

Inclusiecriteria

 • Leeftijd 18 t/m 65 jaar.
 • Patiënten met een door cytopathologie bevestigde diagnose AML volgens de WHO classificatie (met uitzondering van acute promyelocyten leukemie) of
 • patiënten met refractaire anemie met toename blasten (RAEB) en IPSS ≥ 1.5 of
 • patiënten met therapie-gerelateerde AML/RAEB of
 • patiënten met bifenotypische leukemie.
 • WHO performance status 0,1,2.
 • schriftelijk informed consent.

Exclusiecriteria

 • Gedurende deel A van de studie: patiënten met een laag risico AML, indien al bekend bij randomisatie, worden uitgesloten van randomisatie en worden behandeld volgens de controle arm.
 • Voorgaande behandeling van AML of RAEB, behalve met hydroxyureum.
 • Gestoorde lever- of nierfunctie, tenzij veroorzaakt door AML orgaaninfiltratie, gedefinieerd door:
  • ALAT en/of ASAT > 3 x bovengrens normaalwaarde;
  • bilirubine > 3 x bovengrens normaalwaarde.
 • Serum kreatinine > 3 x bovengrens normaal waarde (na adequate rehydratie).
 • Voortdurende ernstige en/of oncontroleerbare aandoening (b.v. ontregelde diabetes, infectie, hypertensie, longaandoeningen etc.).
 • Cardiale dysfunctie:
  • myocardinfarct binnen 6 maanden van begin van studie of
  • verminderde linker ventrikelfunctie met ejectiefractie < 50% gemeten met MUGA scan of echocardiogram (andere meetmethode voor hartfunctie is toegestaan)
  • onstabiele angina pectoris
  • onstabiele hartritmestoornissen.
 • Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.
 • Niet kunnen onderbreken van behandeling met Disulfiram (Antabus®) of metronidazol (Flagyl®).
 • Niet willen of niet kunnen gebruiken van effectieve anticonceptiemiddelen.

01-02.gif