Prometheus diagnostiek studie

Alle patiënten met verdenking longembolie kunnen worden geïncludeerd. De belangrijkste exclusie criteria zijn leeftijd < 18 jaar, levensverwachting < 3 maanden, behandeling met heparine meer dan 24 uur of gebruik van vitamine K antagonisten, contraïndicatie voor CT en zwangerschap. Na inclusie kan op de website van de studie (www.msbi.nl/prometheus, kies dan webformulier en daarna beslisformulier; username prometh0104nn, wachtwoord erasmus13) het beslisformulier worden ingevuld. Afhankelijk van de uitslag wordt óf bij een normale D-dimeer een longembolie uitgesloten en óf een CT-scan gemaakt.

Prometheus diagnostiek studie

03-10-03.gif