Anemie ten gevolge van aanmaakstoornissen

Revision date:
20-12-2021

Diagnose

A Microcytaire anemie (MCV < 80 fl)

 • IJzergebrek (chronisch bloedverlies), malabsorptie, zwangerschap/lactatie, maagresectie
 • Infecties en auto-immuunziekten
 • Hemoglobinopathie
 • Intoxicaties (lood, INH)

B Normocytaire anemie (MCV 80-100 fl)

 • Acuut bloedverlies
 • Primaire beenmergaandoeningen, beenmerginfiltratie
 • chronische nierinsufficiëntie, leverziekten, infecties, auto-immuunziekten, endocriene ziekten, hemolyse

C Macrocytaire anemie (MCV > 100 fl)

 • Vitamine B12 deficiëntie, foliumzuur deficiëntie
 • Malabsorptie
 • Myelodysplastisch syndroom, aplastische anemie
 • Medicamenteus
 • Hypothyreoïdie
 • Alcohol abusus
 • Hemolyse

Onderzoek

Algemeen hematologisch onderzoek

 • Volledig bloedbeeld inclusief reticulocyten, MCV, MCH, MCH
 • Serum ijzer, transferrine, totaal ijzerbindingscapaciteit, ferritine
 • Serum vitamine B12/foliumzuur, foliumzuurgehalte in erytrocyten
 • Kreatinine, leverenzymen
 • Schildklierfuncties, cortisol
 • Hemolyse onderzoek (Hb, reticulocyten, bilirubine, haptoglobine, LDH, Directe Anti-globuline Test (DAT)

Specieel hematologisch onderzoek

 • Op indicatie: Hb-pathie onderzoek (Hb-electroforese, sikkelceltest). Eventueel: moleculair onderzoek ter uitsluiting van α-thalassemie (indien laag MCV en Fe-gebrek uitgesloten!)
 • Onderzoek naar PNH (PI-verankerde eiwitten)
 • Onderzoek naar erytrocytaire enzymdeficienties
 • Beenmerg aspiraat: onderzoek afhankelijk van DD.
 • Epospiegel

Overig onderzoek

 • Screening chronisch (gastro-intestinaal bloedverlies) bloedverlies
 • Onderzoek op malabsorptie (jejunum biopsie)
 • Antistoffen tegen intrinsic factor (IF)/parietale cellen

Behandeling

 • Onderliggende oorzaken wegnemen.
 • Fe-deficiëntie: bij alle preparaten behandelen gedurende 3 maanden op geleide van respons. Niet met thee innemen:
  Orale suppletie:

  • ferrofumaraat 2x per week 200 mg
  • ferrogluconaat (Losferron®) 1 x 695 mg (betere resorptie, maar duurder);
  • ferrosulfaat (Fero-Gradumet®) 1 x 287 mg.

  Intraveneuze suppletie: bij achloorhydrie of onvoldoende respons op orale suppletie:

  • ferrioxidesaccharaat (Venofer®, Vifor®) 100–200 mg Fe 2-3 maal per week, i.v. tot Hb↑;
  • ijzerdextraan (Cosmofer®, Nebo®) 100 mg Fe 2-3 maal per week tot Hb↑.
 • Vitamine B12-deficiëntie: hydroxycobalamine 10 x 1 mg (i.m.) met een interval van minimaal 3 dagen, onderhoud 1 mg per 2 maanden.
  Foliumzuur-deficiëntie: 1 mg/dag, 4 maanden (p.o.).
 • Restrictief transfusie beleid.