Richtlijnen bij het aanvragen

Revision date:
01-03-2021

Voor de aanvraag van bloedproducten wordt een speciaal aanvraagformulier gebruikt dat ruimte biedt voor noodzakelijke informatie t.b.v. de productkeuze en het compatibiliteitsonderzoek.

Van belang is hierbij informatie betreffende:

 • aanwezigheid van irregulaire antistoffen tegen erytrocyten en/of antistoffen tegen leukocyten of trombocyten (vragen naar een bloedgroep- of antistoffenkaartje)
 • eventuele zwangerschap (tot < 3 mnd voor aanvraag)
 • eventueel toegediend anti-rhesus D-immunoglobulineprofylaxe, pre- en/of postnataal
 • transfusiehistorie en datum laatste transfusie
 • transfusiereacties in het verleden, zie hiervoor hoofdstuk transfusiereacties
 • eventuele orgaan- of stamceltransplantatie
 • eventuele onderliggend myelodysplastisch syndroom (MDS), auto-immuun hemolytische anemie (AIHA) of ernstige aplastische anemie
 • aanwezigheid van homozygote sikkelcelziekte of thalassemie
 • indicatie en/of diagnose
 • gewenst product inclusief gewenste bewerking
 • intra-uteriene transfusie gehad
 • op indicatie moeten specifieke bloedproducten aangevraagd worden, waaronder bestraalde bloedproducten, B19 veilig, gewassen etc

De behandelend arts of BIG-geregistreerd verpleegkundig specialist en physician assistent is verantwoordelijk voor het invullen van het aanvraagformulier.