Richtlijnen bij het aanvragen

Publicatiedatum:
29 augustus 2012

Het verdient aanbeveling de aanvraag voor transfusie m.b.v. een speciaal (bij voorkeur elektronisch) aanvraagformulier in te dienen, dat ruimte biedt voor noodzakelijke informatie tbv de productkeuze en het compatibiliteitsonderzoek.

Van belang is hierbij informatie betreffende:

 • aanwezigheid van irregulaire antistoffen tegen erytrocyten en/of antistoffen tegen leukocyten of trombocyten (vragen naar een bloedgroep- of antistoffenkaartje)
 • eventuele zwangerschap
 • eventueel toegediend anti-rhesus D-immunoglobulineprofylaxe, pre- en/of postnataal
 • transfusiehistorie en datum laatste transfusie
 • transfusiereacties in het verleden, zie hiervoor hoofdstuk transfusiereacties
 • eventuele orgaan- of stamceltransplantatie
 • eventuele onderliggend myelodysplastisch syndroom (MDS)
 • Aanwezigheid van Hb-pathie
 • indicatie en/of diagnose
 • gewenst product inclusief gewenste bewerking
 • Bij kinderen < 9 maanden indien geboren na zwangerschapsduur < 32 weken en/of geboortegewicht <1500 gram en/of ontvanger van intra-uteriene transfusie.

De behandelend arts is verantwoordelijk voor het invullen van het aanvraagformulier.