T-cell Prolymphocytic leukaemia (T-PLL)

Revision date:
13-12-2018

Kliniek

Leukocytose (vaak > 100 x 109/l), forse splenomegalie. Soms ook hepatomegalie, lymfadenopathie (meestal beperkt), anemie, trombopenie, oedemen. Soms huidinfiltratie (20%), pleuravocht.

Diagnostiek

 • Morfologie: 3 varianten
  • 75%: typisch: middelgrote lymfocyt, opvallende nucleolus, basofiel ruim cytoplasma met blebs
  • 20% : kleinere variant zonder zichtbare nucleolus
  • 5%:  cerebriform (Sezary like, met onregelmatige kern)
 • Fenotype: CD3+, CD2+, CD5+, CD7+, CD52+, CD1-, TdT-, CD4+ of -, CD8+ of -.
 • Cytogenetische afwijkingen: inv(14), andere chromosoom 14 afwijkingen, afwijkingen aan chromosoom 8, del 12p13, del 11q23.
 • Stagering: Beenmerg met biopt, CT-hals thorax-abdomen, virusserologie (Hep B, C, HIV en HTLV)

Behandeling

Ongeveer 15% van de patiënten is asymptomatisch, en langzaam progressief. Een expectatief beleid kan dan overwogen worden, met frequente controles. Indolent beloop duurt over algemeen 1-2 jaar.

Behandelindicatie bestaat indien er sprake is van:

 • Nachtzweten, afvallen, symptomatische splenomegalie, lymfadenopathie of koorts
 • Symptomatische anemie of trombopenie
 • Huidinfiltratie, ziekte gerelateerd pleuravocht of centraal zenuwstelsel betrokkenheid (zeldzaam)
 • Snel progressieve ziekte uitend in snelle stijging lymfocyten of progressieve lymfadenopathie

Eerste lijn

Eerste lijn behandeling Alemtuzumab (pas leverbaar na overleg met Apotheek)

 • Alemtuzumab 3 x per week intraveneus. 80% haalt hier een CR op, dit is minder bij aanwezigheid extramedullaire ziekte. Eerste week: maandag 3 mg, woensdag 10 mg, vrijdag 30 mg. Daarna 3 x per week 30 mg, tot maximale respons, max. 16 weken.

  • Indicatie voor bestraalde bloedproducten
  • Wekelijks CMV en EBV-PCR monitoring
  • Cotrimoxazol (2dd 960 mg) en valaciclovir profylaxe
  • Bij progressieve ziekte PTLD door alemtuzumab uitsluiten
 • Bij patiënten t/m 70 jaar die een CR halen is er in eerste lijn een indicatie voor een allogene stamceltransplantatie 

Tweede lijn

Bij een laat recidief valt opnieuw alemtuzumab te overwegen, maar 2e remissie is van kortere duur. NB CD52 expressie kan verdwenen zijn!
Overweeg behandeling met purine-analoog (fludarabine)