Leidraad COVID-19 vaccinatie bij gebruik antistollingsmedicatie

Revision date:
19-01-2021

Onderstaande is gebaseerd op de RIVM uitvoeringsrichtlijn https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie en het advies van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (de Kunst van het Doseren, https://www.fnt.nl/kwaliteit/de-kunst-van-het-doseren).

Algemene adviezen

 • Het vaccin dient en kan intramusculair toegediend te worden, indien < 1 mL (Pfizer 0,3 ml, Moderna 0,5 ml) 
 • Bij het gebruik van Vit-K-antagonisten moeten de instructies van de trombosedienst worden opgevolgd, indien aanwezig 
 • Als de behandelaar intramusculair vaccineren afraadt, kan de patiënt niet gevaccineerd worden met het COVID-19 vaccin

1. Vitamine-K antagonist

 • IM-vaccinatie (≤ 1 mL) kan toegediend worden indien de patiënt stabiel is ingesteld. 
 • Bij een wisselende INR / instabiele patiënt kan IM gevaccineerd worden als de INR <3,5 is: liefst INR max. 72 uur oud (RIVM advies), in ieder geval max. 7 dagen oud (trombosedienst-protocol). 
 • Indien INR voor vaccineren > 3.5; trombosedienst regelt dat INR op moment van vaccineren < 3.5 is (gemeten of aannemelijk na dosisaanpassing).
 • Meteen na de vaccinatie 2 minuten de injectieplaats af (laten) drukken, niet wrijven

2. DOAC of LMWH

 • Belangrijk is timing van vaccinatie tov inname DOAC/LMWH toediening, piekspiegel is 3-4 uur na inname 
 • 1d DOAC/LMWH: minimaal 12 uur tussen laatste inname DOAC/toediening LMWH en vaccineren. 
 • 2d DOAC/LMWH: vlak voor inname DOAC/toediening LMWH vaccineren 
 • Indien niet haalbaar, dan vaccineren in ieder geval > 4 uur na laatste inname/toediening 
 • Indien vaccinatie toch < 4 u na inname DOAC/toediening LMWH, dan 10 minuten stevig afdrukken zonder te wrijven 

3. Trombocytenaggregatieremmers (mono- of duale therapie)

 • na vaccineren 2 minuten stevig afdrukken zonder te wrijven. 

 

RIVM uitvoeringsrichtlijn: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie 

Trombosedienst protocol (de Kunst van het doseren): https://www.fnt.nl/kwaliteit/de-kunst-van-het-doseren 

Bij vragen: bel de Stollingstelefoon Hematologie: 010-7030285 of ** 5558 tijdens de dienst

Aanvullend: RIVM voor meer informatie aangaande vaccineren bij stollingsstoornissen 088-678 8900