Diagnostiek en behandeling virale infecties

Revision date:
04-09-2013

Bovenste luchtweginfecties: geen indicatie voor diagnostiek

Therapie virus infecties bovenste luchtwegen
Virus Therapie Alternatief
*NB Mycoplasma pneumoniae is een bacterie
Adenovirus geen geen
Influenzavirus A Oseltamivir 2dd 75 mg 5 tot 7 dagen Zanamavir 2dd 2 puffen à 5 mg 5 dagen (bij resistentie oseltamivir)
Influenzavirus B Oseltamivir 2dd 75 mg 5 tot 7 dagen Zanamavir 2dd 2 puffen à 5 mg 5 dagen
Mycoplasma pneumoniae * Erytromycine 4dd 500 mg i.v.
Claritromycine 2dd 500 mg p.o. 14 dagen
Doxycycline 1dd 200 mg p.o./i.v. 14 dagen
Respiratoir syncytieel virus geen geen

Onderste luchtweginfectie met infiltraat op X-thorax

Te verzamelen monsters voor diagnostiek

 • neusspoelsel of nasopharynxaspiraat voor diagnostiek bij radiologische/klinische verdenking (atypische pneumonie)
 • bronchoalveolair lavaat (BAL); insturen naar virologie met vermelding “opslag”. Alleen als alle andere onderzoeken op BAL negatief zijn vindt telefonisch overleg plaats over het te verrichten virologisch onderzoek.
Therapie virus infecties onderste luchtwegen
Virus Therapie Alternatief
*NB Mycoplasma pneumoniae is een bacterie
Adenovirus na allogene SCT
 1. reductie immuunsuppressie
 2. DLI (indien infectie progressief)
 3. Cidofovir 5 mg/kg 1 x per week 14 dagen, daarna 1 x per 14 dagen
  let op nierfunctie: 1 liter 0.9% NaCl 1 uur tevoren plus probenicid 2 gram p.o. 3 uur tevoren en 1 gram p.o. 2 uur en 8 uur post-infuus
 
Cytomegalovirus na allogene SCT Zie SOP CMV behandeling in KIS idem
Herpes simplex virus Aciclovir 10 mg/kg 3dd i.v. minimaal 10 dagen Ganciclovir 5 mg/kg 2 dd i.v.
Foscarnet 60 mg/kg 3 dd i.v.
Influenzavirus A Oseltamivir 2dd 75 mg gedurende 5-7 dagen Zanamavir 2dd 2 puffen à 5 mg minimaal 5 dagen
Influenzavirus B Oseltamivir 2dd 75 mg gedurende 5-7 dagen Zanamavir 2dd 2 puffen à 5 mg minimaal 5 dagen
Mycoplasma pneumoniae * Erytromycine 4dd 500 mg i.v.
Claritromycine 2dd 500 mg p.o. 14 dagen
Doxycycline 1dd 200 mg p.o./i.v. 14 dagen
Respiratoir syncytieel virus
Humaan metapneumovirus
geen geen
Varicella zoster virus Aciclovir 10 mg/kg 3dd i.v. minimaal 10 dagen
Valaciclovir 3dd 1000 mg p.o. minimaal 10 dagen
Ganciclovir 5 mg/kg 2 dd i.v.
Foscarnet 60 mg/kg 3 dd i.v.

Therapie bij CMV ziekte, anders dan een pneumonie (colitis, hepatitis, retinitis)

Er kan een zelfde beleid worden gevoerd als bij de CMV pneumonitis, echter met achterwege laten van de Cytomegalovirus-immunoglobuline. Bij een verdenking op CMV retinitis is het te verdedigen om direct met valganciclovir te starten (2 dd 900 mg).

Therapie en profylaxe bij mucositis herpes simplex virus

Therapie en profylaxe bij mucositis herpes simplex virus
Virus Preventie Therapie (ziekte) Alternatief
Herpes simplex virus Bij uitzondering:
Valaciclovir 2dd 500 mg p.o.
Valaciclovir 3dd 500 mg p.o. 5 tot 10 dagen
Aciclovir 5 mg/kg 3dd i.v. 5 tot 10 dagen
 

Profylaxe en preëmptieve therapie bij allogene stamcel transplantatie

Virale profylaxe rond allogene SCT
Virus Profylaxe
Herpes simplex virus
Varicella zoster virus
Valaciclovir 3 dd 500 mg p.o
(Alternatief bij moeizame orale intake:
Aciclovir 3 dd 5 mg/kg i.v.)
Tot dag 365 post-allo of langer bij continueren immuunsuppressie of cGVHD
Cytomegalovirus (profylaxe indien prednisolon > 2 x 20 mg/dag en donor of ontvanger CMV positief Valganciclovir 1dd 450 mg p.o.
Eerste dag 1dd 900 mg p.o.
Stop tijdelijk valaciclovir
Indien de CMV PCR onder dit beleid positief wordt: de dosering verhogen naar 2 dd 450 mg. Bij verder stijgen van de virale load de therapeutische dosering van 2 dd 900 mg voorschrijven tot een negatieve VL is bereikt (minimaal 14 dagen therapie)
Preëmptieve therapie na allogene stamcel transplantatie
Virus Preëmptief Therapie (ziekte) Alternatief
Cytomegalovirus Zie SOP CMV behandeling KIS idem idem
Epstein-Barr virus Zie SOP EBV behandeling KIS idem idem
Adenovirus gegeneraliseerd  
 1. reductie immuunsuppressie
 2. DLI (indien infectie progressief)
 3. Cidofovir 5 mg/kg 1 x per week 14 dagen, daarna 1 x per 14 dagen.
  let op nierfunctie: 1 liter 0.9% NaCl 1 uur tevoren plus probenicid 2 gram p.o. 3 uur tevoren en 1 gram 2 uur en 8 uur post-infuus