Classificatie transfusiereacties

Revision date:
01-08-2018

Onverwachte en ongewenste nevenwerkingen en complicaties kunnen worden onderver­deeld in 4 categorieën

Graad 1

geen levensgevaar, geringe mate van morbiditeit;

  • Bijvoorbeeld: allergische reactie op plasma, koortsende niet-hemolytische transfusiereactie
Graad 2

lange termijn morbiditeit, al dan niet bedreigend;

  • Bijvoorbeeld: alloïmmunisatie en refractair worden voor trombocytentransfusie, HCV infectie of opname na aanleiding van mogelijke transfusiereactie
Graad 3

direct levensbedreigend;

  • Bijvoorbeeld: acute hemolytische transfusiereactie, GvHD.
Graad 4 dodelijke afloop.