Inleiding

Op de afdeling Hematologie hebben de meeste patiënten een ernstig verminderde weerstand t.g.v. verstoorde cellulaire en/of humorale immuniteit. Dit hangt samen met de aanwezigheid van een hematologische maligniteit en met de intensieve therapie die patiënten ondergaan.

Teneinde het aantal en de ernst van bacteriële en schimmelinfecties zoveel mogelijk te beperken, zijn richtlijnen opgesteld van profylactische en therapeutische antibiotica toedieningen. Hiermee samenhangend zijn schema’s ontwikkeld voor inventarisatiekweken.

Bij het opstellen van de richtlijnen is rekening gehouden met het resistentiepatroon van bacteriën en gisten, zoals die voorkomen op de afdelingen Hematologie in het Erasmus MC. Het onderstaande beleid moet ook als zodanig worden geïnterpreteerd.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste afspraken welke m.b.t. infectiediagnostiek en antibioticabeleid zijn gemaakt.

N.B.: Bij een patiënt met koorts, op de afdeling Hematologie, dient altijd overlegd te worden met de dienstdoende Hematoloog en met de consulent Infectieziekten.