Posttrombotisch syndroom (PTS)

Revision date:
18-09-2013

Dit betreft een chronische aandoening bij ongeveer 15-50% van de patiënten die een DVT van het been (of arm) hebben doorgemaakt. Het veroorzaakt een hoge morbiditeit en verlies van kwaliteit van leven. De voornaamste klachten zijn: pijn, zwelling, moe gevoel in het been en uiteindelijk ulceratie.

Preventie van VTE is het belangrijkste om PTS te voorkomen. Indien een DVT is opgetreden kunnen therapeutische elastische kousen de incidentie van PTS met 50% reduceren.

Advies ter preventie (conceptrichtlijn diagnostiek, preventie, behandeling veneuze trombo-embolie en secundaire preventie arteriële trombose, CBO, 2006)

Na een diepe veneuze trombose, ter preventie van een recidief en van chronische veneuze insufficiëntie in het kader van het posttrombotisch syndroom, is het aannemelijk dat elastische kousen (minimaal drukklasse 2, liefst drukklasse 3, 34-46 mmHg) tot de knie gedurende een periode van tenminste 2 jaar, effectief zijn.

Advies CVZ: hulpmiddelenkompas therapeutische elastische kousen, 2002
Drukklasse Stiffness Breiwijze Lengte
DVT
   zonder oedeemneiging II laag rond onderbeen
   met oedeemneiging III hoog vlak onderbeen
Posttrombotisch syndroom II hoog vlak onderbeen

Bij patiënten met DVT moet een recept voor een therapeutische elastische kous worden meegegeven.

Patiënten met een ernstig posttrombotisch syndroom worden voor behandeling en advies naar de polikliniek Dermatologie van het Erasmus MC verwezen.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om aan te geven welke patiënten met DVT een PTS zullen ontwikkelen. Mogelijk dat patiënten waarbij geen rekanalisatie optreedt of waarbij reflux optreedt in het diepe veneuze systeem een hogere kans hebben op PTS.