Veiligheid van bloedprodukten

Revision date:
01-03-2021

Bloedproducten kunnen virale, bacteriële, parasitologische infecties en prionen overdragen, en daarnaast een (ongewenste) invloed hebben op het immuunsysteem.

Het geven van een bloedtransfusie kan daarom ernstige gevolgen voor de patiënt hebben. Van elke bloedafname wordt het donorbloed standaard op de volgende ziekteverwekkers getest:

Hepatitis-B, HIV 1 + 2, Treponema Pallidum, Hepatitis-C, Hepatis E. Op indicatie wordt donorbloed getest op CMV en Parvo B19.
Bij de eerste donatie wordt ook getest op HTLV1/2.

Ondanks de verfijningen van de huidige generatie keuringstesten zijn overdraagbare ziekten (Hepatitis-B, Hepatitis-C, Hepatitis-E, Cytomegalovirus-infectie, AIDS e.d.) en ongewenste bijwerkingen niet in alle gevallen te voorkomen. De incidentie is echter zeer laag.

Het toedienen van bloedproducten dient daarom altijd na een goede risicoafweging te worden verricht nadat consent is verkregen van de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger (WGBO)