P.A. diagnostiek

Diagnostisch onderzoek verricht op de afdeling Pathologie

 • histologisch (gekleurde “dunne coupes” van formaline gefixeerd en paraffine ingebed weefsel)
 • immunohistochemisch (gericht onderzoek met antilichamen op “vries-coupes” en “paraffine-coupes”)
 • moleculair (op ingevroren weefsel en/of (op coupes van) in formaline gefixeerd weefsel).
 • het DNA voor genherschikkingsonderzoek wordt na isolatie door de afd. Pathologie verder geanalyseerd door de afd. Immunologie.

Insturen van weefsel

 • Altijd “vers” insturen, d.w.z. niet op formaline maar op een vochtig gaasje (fysiologisch zout; uitknijpen) in een goed afgesloten potje.
 • Materiaal moet direct naar afdeling Pathologie (indien materiaal niet direct getransporteerd kan worden, bijv. ’s avonds, dan in de koelkast zetten, niet invriezen).
 • Aanvraagformulier (elektronisch aanvragen in Elpado ) met patiëntgegevens, vraagstelling en alle relevante klinische informatie.
 • Indien van toepassing dan in de vraagstelling vermelden: volgens lymfoomprotocol

Bewerking van weefsel

 • Het materiaal voor Bacteriologie bij voorkeur na het verrichten van het biopt apart afnemen en versturen in verband met het zo goed mogelijk handhaven van de aseptische condities. Indien toch via afd. Pathologie expliciet vermelden.
 • Op de Centrale Ontvangst zal, afhankelijk van aard, grootte en vraagstelling (klinische informatie), het materiaal verdeeld worden voor andere afdelingen (afd. Immunologie, Cytogenetica en evt. Bacteriologie).
 • Bij voldoende materiaal zal een deel in vloeibare stikstof worden opgeslagen (reserve voor diagnostiek en/of research).
 • Overig materiaal wordt ingesneden en gefixeerd in formaline (kleine biopten tenminste gedurende 6 uur; grotere biopten overnacht). Na 1 of 2 werkdagen (afhankelijk hoe laat op de dag het materiaal is ontvangen) zijn de hematoxyline/eosine (HE) gekleurde coupes klaar.
 • Voor beenmergbiopten duurt het bovenstaande proces 1 dag extra (in verband met ontkalking en/of verwerking in plastic).
 • Eventueel immunohistochemisch onderzoek duurt 1 of 2 werkdagen extra.
 • Moleculair onderzoek neemt, afhankelijk van het type onderzoek, 5 tot 10 werkdagen in beslag.