Immuun Trombocytopenie (ITP)

Publicatiedatum:
25 maart 2014

Diagnose

 • Geïsoleerde trombocytopenie, d.w.z. afwezigheid van andere oorzaken voor trombocytopenie
 • Normaal of toegenomen aantal megakaryocyten in beenmergaspiraat
 • Geen splenomegalie
 • Auto-antistoffen op de trombocyten bij 2/3 van de patiënten aantoonbaar

Onderzoek

 • Anamnese (infectie, medicamenten, alcohol, drugs, reizen, bloedingsneiging)
 • Volledig bloedbeeld, reticulocyten + leucocyten differentiatie en beoordeling rode bloedbeeld (bv. fragmentocyten)
 • Beenmergcytologie indien patient> 60 jaar. Bij patiënten<60 jaar indien refractair of bij recidief trombopenie
 • Hemostase onderzoek (pseudotrombocytopenie uitsluiten, lupus anticoagulans, anti-cardiolipine antistoffen, DIC (evt. M.Willebrand type II b, evt HITT)
 • Directe anti-globulinetest, ANF
 • Serum immuno-electroforese + immunofixatie
 • TSH
 • Virusserologie (CMV, EBV, HIV, evt. hepatitis)
 • Echo buik (miltafmetingen)
 • PM: Onderzoek naar Helicobacter Pylori (ademtest of antigeentest in faeces)

Behandeling

Algemeen

 • Behandelindicatie algemeen: 1e-lijnsbehandeling indien trombocyten <30 x109/L, bij recidief <20 x109/L of eerder bij bloedingsneiging
 • Géén pijnstillers die de trombocytenfunctie beïnvloeden, zoals carbasalaatcalcium, NSAID’s, (paracetamol mag wel)
 • Obstipatie, sjouwen, tillen en sporten vermijden
 • Regulatie menstruatie, evt lynestrenol: 1 dd 5 mg
 • Overweeg behandeling met tranexaminezuur bij (slijmvies-)bloedingen: 4 dd 1 gram. Contra-indicatie: hematurie
 • Bij aangetoonde Helicobacter Pylori infectie: overweeg HP-eradicatie

Specifiek

 • Prednison:
  Prednison 1 mg/kg/dag gedurende maximaal 3 weken
  • tot het trombocytenaantal genormaliseerd is of
  • als de trombocyten niet verder doorstijgen: met 10-20 mg/week verminderen tot 30 mg/dag, daarna met 5 mg/week tot 15 mg en vervolgens verder met 2.5 mg/week.
  • Indien geen respons na 3 weken: staken volgens snel afbouwschema.

Bij dalend aantal trombocyten tijdens het uitsluipen: ophogen tot laagste effectieve dosis en daarna opnieuw in langzamer tempo verder uitsluipen.

 • Dexamethason:
  Kan overwogen worden in plaats van prednison bij bv. bloedingen (mgl. sneller effect). Dosering: 40 mg/dag gedurende 4 dagen, 1 x per 4 weken (1-4 cycli).

Recidief na 1e lijns therapie

 • Splenectomie:
  Gezien mogelijke kans op toch bereiken van (spontane) remissie bij voorkeur geen splenectomie binnen 6 maanden na stellen diagnose. Afhankelijk van de klinische situatie kan eventueel eerder tot splenectomie worden overgegaan.
  Remissiepercentage lange termijn: 70%.
  Zie Vaccinatie en antibiotisch beleid bij splenectomie.
 • Recidief na splenectomie:
  – uitsluiten bijmilt
 • Thrombopoetine receptor agonisten:
  • Indicatie: 2e-lijnstherapie na splenectomie of eerder indien splenectomie gecontraindiceerd is.
   • Romiplostim® (AMG-531): recombinant eiwit dat trombocytenproductie op dezelfde manier stimuleert als endogeen trombopoetine (TPO), maar een volledig andere structuur heeft. Het middel wordt 1x per week subcutaan toegediend (startdosering: 1 mcg/kg, maximaal 10 mcg/kg).
   • Eltrombopag: orale TPO-receptor agonist (startdosering: 1 dd 50 mg, opgeleide van trombocyten aantal eventueel aanpassen naar 1 dd 25 mg of 1 dd 70 mg.
 • Rituximab:
  • Vooralsnog niet geregistreerd voor deze indicatie: overwegen bij recidief na splenectomie, of eerder indien splenectomie gecontraindiceerd is.

Recidief na voorgenoemde therapie lijnen

 • Cyclosporine A 5 mg/kg/dag + Prednison 25 mg/kg/dag gedurende 6 weken. Bij respons eerst Prednison, daarna Cyclosporine langzaam uitsluipen. Streefwaarde Cyclosporine bloedspiegels 150-300 μg/l.
  of:
 • Danazol: starten met 400 tot 600 mg/dag, evt. ophogen naar 800 mg/dag gedurende minimaal 4 maanden. Bij (eerder optredende) respons uitsluipen naar laagst werkzame dosis.
  of:
 • Azathioprine: 2–2.5 mg/kg/dag/p.o. gedurende minimaal 4 maanden. Bij respons uitsluipen tot laagst werkzame dosis.
  of:
 • Cyclofosfamide: 50-150 mg/dag/p.o. Afhankelijk van effect dosireductie.
  of:
 • Mycophenolaat: 250-1000 mg/dag/p.o.
  of:
 • Vincristine 2 mg/week/i.v. (minimaal 3x)

Indicaties voor intraveneus immunoglobuline

 • Ernstige hemorragische diathese (eventueel combineren met trombocyten transfusie totdat immunoglobuline effect sorteert).
 • Pre-operatief bij trombocytenaantal < 30-60, afhankelijk van de aard van de ingreep.

Dosering: 1 g/kg/dag gedurende 2 dagen. Stijging van de trombocyten treedt op na 2-3 dagen en houdt ± 7-10 dagen aan. Bij goede respons kan soms volstaan worden met een dosis van 1 g/kg/dag gedurende 1 i.p.v. 2 dagen.

NB: Ingreep inplannen ± 3-4 dagen na immunoglobuline.

ITP in de zwangerschap

Prednison 1 mg/kg/dag indien trombocytenaantal < 40 x 109/l.
Bij respons uitsluipen tot die dosering waarbij het aantal trombocyten > 30-40 x 109/l is.
Non-responders: overweeg intraveneus immuunglobuline (afhankelijk van ernst bloedingsneiging en gynaecologische situatie).

Chronische ITP of recidief ITP in de zwangerschap

 • In geval van <20 x 109/l of indien hoger en bloedingsneiging onafhankelijk van zwangerschapsduur: therapie instellen.
 • 1e keuze: Prednison 1 mg/kg/dag. Bij respons uitsluipen tot die dosering waarbij het aantal trombocyten > 30-40 x 109/l is.
 • Eventueel gammaglobuline (IVIG)
 • Indien nodig IVIG na opladen 1x per week 1 g/kg/i.v. geven tot na partus als onderhoudstherapie
 • Indien geen respons: overweeg splenectomie (2e trimester)
 • Streefwaarde trombocyten bij partus: >50 x 109/l.

NB: Onverwachte trombocytopenie bij een asymptomatische zwangere vrouw met een trombocytenaantal ≥100 is waarschijnlijk geen ITP en behoeft meestal geen nadere actie.
ITP in voorgeschiedenis is reden voor poliklinische controle tijdens zwangerschap.

Perinataal

 • Medische indicatie voor klinische bevalling.
 • Vaginale partus; alleen indien additionele complicerende baringsfactoren aanwezig zijn: sectio caesarea.
 • In principe wordt epidurale anaesthesie en kunstverlossing vermeden (afhankelijk van trombocyten aantal).
 • Pasgeborene controleren op trombocytopenie, onafhankelijk van maternaal trombocyten aantal en eventueel behandelen (overleg kinderarts).