Anti-emetica beleid

Version:
2
Revision date:
18-10-2023

Indeling van cytostatica naar emetogene potentie

De profylactische anti-emetogene therapie wordt bepaald door de mate van emetogeniteit van de gebruikte cytostatica.

Algemeen

  • Lorazepam niet als monotherapie gebruiken  
  • Bij meerdaagse schema’s dienen anti-emetica gericht op het emetogene risico dagelijks te worden toegediend. Bij een tweemaal daagse toediening van een cytostaticum, met een interval van 12 uur, eveneens een tweemaal daagse dosering van 5-HT3 antagonist.
  • Er zijn aanwijzingen dat 5-HT3 antagonisten 24 uur na toediening van de chemotherapie niet meer werkzaam zijn.
  • Anticipatoir braken (mn ABVD kuur): 1dd Lorazepam 1 mg p.o., starten twee dagen voor  start van de kuur.

Toepassing van anti-emetica

Toepassing anti-emetica
Zwaar emetogeen (niveau 5) Minder zwaar (niveau 4) Matig (niveau 3)

Voor start:
Granisetron 1 mg i.v.
+ Dexamethason 10 mg i.v.
+ Lorazepam 1 mg i.v.

Hierna:
Granisetron 1 mg i.v. 2 dd + dexamethason 10 mg i.v. 1 dd + Lorazepam 1 mg i.v. 2 dd gedurende de dagen van de chemotherapie t/m één dag na de chemotherapie

Alleen bij DHAP-kuur:
Aprepitant 125-80-80 mg i.c.m. dexamethason 10 mg en Granisetron

Falen:
Olanzapine 2dd 2,5-5 mg
Lorazepam 4 dd 0,5 mg
Metoclopramide 3dd 10 mg

Voor start:
Granisetron 1 mg i.v.

Hierna:
Granisetron 1 mg i.v. 2 dd gedurende de dagen van de chemotherapie t/m één dag na de chemotherapie

Falen:
Olanzapine 2dd 2,5-5 mg
Lorazepam 4dd 0,5-1 mg
Metoclopramide 3dd 10 mg

Voor start:
Geen anti-emetica

Falen:
Olanzapine 2dd 2,5-5 mg
Metoclopramide 3dd 10 mg

Anti-emetica bij stamceltransplantaties

Anti-emetica bij autologe (en allogene) stamceltransplantatie
Voorschrift Middel  Dosis Toedieningsweg
Dag 1 Aprepitant eenmalig 125 mg per os
Dag 2 Aprepitant 1 x dgs 80 mg per os
Dag 1-4 Dexamethason 1 x dgs 4 mg per os
Dag 1,2 (3) Granisetron 2 x dgs 1 mg IV
zo nodig Olanzapine  2 x dgs 2,5-5 mg (gezien interactie cipro) per os
2e zo nodig Lorazepam 3-4-dgs 0,5-1,0 mg zo nodig per os

1. Startdag voor de aprepitant/dexamethason is vaak de dag van de meest emetogene chemo (melfalan, cyclofosfamide)

  • HDM: vanaf de dag van de Melfalan
  • BEAM: vanaf de dag van Melfalan
  • Car/TT: vanaf Carmustine
  • Bu/Cy: vanaf eerste dag Cyclofosfamide
  • Allogene stamceltransplantatie met hoog emetogeen chemo: beleid volgt t.a.v. Aprepitant, dexamethason wordt niet gebruikt 

2. T.a.v. azolen: Aprepitant is substraat voor CYP3A4; tijdens Aprepitant dagen voriconazol/posaconazol onderbreken; fluconazol mag gecontinueerd worden.

 

Indeling emetogeniteit

Tabel ONCOLYTICA
Indeling naar emetogeniteit [niveau 5 (zwaar) tot 1 (zeer licht)]
  Dosering
mg/m2
5 4 3 2 1
Alemtuzumab           xxxxxxxx
Amsacrine     xxxxxxxx      
Arseentrioxide     xxxxxxxx xxxxxxxx    
Asparaginase           xxxxxxxx
Bleomycine         xxxxxxxx  
Bortezomib           xxxxxxxx
Busulfan         xxxxxxxx  
Carboplatine     xxxxxxxx      
Carmustine > 250 xxxxxxxx        
Carmustine < 250   xxxxxxxx      
Chloorambucil         xxxxxxxx  
Chloormethine   xxxxxxxx        
Cisplatine > 50 xxxxxxxx        
Cisplatine < 50   xxxxxxxx      
Cladribine         xxxxxxxx  
Cyclofosfamide > 1500 xxxxxxxx        
Cyclofosfamide < 1500   xxxxxxxx      
Cyclofosfamide p.o.     xxxxxxxx      
Cytarabine < 1000     xxxxxxxx    
Cytarabine >1000   xxxxxxxx      
Cytarabine s.c. 20         xxxxxxxx
Dacarbazine 375 xxxxxxxx        
Dasatinib           xxxxxxxx
Daunorubicine       xxxxxxxx    
Doxorubicine .   xxxxxxxx      
Etoposide       xxxxxxxx    
Fludarabine         xxxxxxxx  
Gemcitabine       xxxxxxxx    
Gemtuzumab ozogamicin           xxxxxxxx
Hydroxycarbamide         xxxxxxxx  
Hydroxyurea           xxxxxxxx
Idarubicine     xxxxxxxx      
Ifosfamide       xxxxxxxx    
Imatinib     xxxxxxxx xxxxxxxx    
Lenalidomide           xxxxxxxx
Lomustine       xxxxxxxx    
Melfalan > 100 xxxxxxxx        
Melfalan 70     xxxxxxxx    
Melfalan p.o. 0.25 mg/kg         xxxxxxxx
Melfalan 25     xxxxxxxx    
Mercaptopurine         xxxxxxxx  
Methotrexaat > 1000   xxxxxxxx      
Methotrexaat > 250-1000     xxxxxxxx    
Methotrexaat 50-250       xxxxxxxx  
Methotrexaat < 50         xxxxxxxx
Methotrexaat i.t.         xxxxxxxx
Mitoxantron < 15     xxxxxxxx    
Procarbazine p.o.     xxxxxxxx      
Thalidomide           xxxxxxxx
Tioguanine           xxxxxxxx
Topotecan       xxxxxxxx    
Tretinoïne           xxxxxxxx
Vinblastine           xxxxxxxx
Vincristine           xxxxxxxx
Vindesine           xxxxxxxx