Transfusie indicatie bij chronische anemie

Publicatiedatum:
2 augustus 2018

Algemeen

Bij een patiënt met chronische anemie zonder andere behandelopties dient men bij symptomen van anoxie altijd te transfunderen. De absolute transfusie-indicatie is Hb <3 mmol/l. Ook mag de kwaliteit van leven bij de indicatie worden betrokken; hiertoe kan men eenvoudige leeftijdsparameters (zie hieronder) hanteren.

Tabel 4.4 VEEL GEBRUIKTE HB-GRENSWAARDEN VOOR PROFYLACTISCHE TRANSFUSIE BIJ CHRONISCHE ANEMIE
Leeftijd (in jaren) Hb-grenswaarden (in mmol/L)
<25 4,0
25-50 4,5
50-70 5,0
>70 5,5

Bijzondere omstandigheden

Als er sprake is van chronische afbraak van erytrocyten zoals in het geval van hemolytische anemieën kunnen er redenen aanwezig zijn om af te wijken van bovenstaande ondergrenswaarden. Het betreft de volgende aandoeningen: sikkelcelziekte, homozygote beta-thalassemie en autoimmuunhemolytische anemie.

Sikkelcelziekte (zie ook CBO Richtlijn Bloedtransfusie):

Als er noodzaak bestaat tot verlaging van de autologe HbS productie is een chronisch transfusiebeleid van ongeveer eenmaal per 6 weken aangewezen. Bij indicatie voor het verlagen van de viscositeit is wisseltransfusie een goede optie. In het algemeen is transfusie bij een Hb >3.0 mmol/L bij deze patiënten alleen aangewezen bij acute Hb daling, ernstige comorbiditeit of klinische tekenen van anemie.

Indicaties voor een wisseltransfusie beperkt zich bij deze patiënten categorie tot patiënten met een acute chest syndroom met ernstige hypoxemie, acuut CVA en ernstig multi-orgaan falen (ten minste 2 orgaan systemen). Hierbij wordt gestreefd naar een HbS< 30%.

Bij sikkelcelziekte dient preoperatief naar een Hb van 6.0 mmol/L te worden gestreefd.

Homozygote beta-Thalassemie

Als klinische symptomen doen besluiten tot een chronisch bloedtransfusiebeleid dan ligt het streef-Hb tussen de 5.3 en 6.3 mmol/L.

Autoimmuun Hemolytische Anemie

Indien er geen cerebrale of cardiale anoxenische symptomen in rust zijn, kan de therapie response worden afgewacht indien het Hb > 3,0 mmol/L blijft.