Archief

Radiotherapie richtlijnen bij hematologische aandoeningen

Version:
2
Revision date:
23 augustus 1970

Preventie VTE bij niet-chirurgische klinische patiënten

Revision date:
23 augustus 1970

Infectie profylaxe

Version:
2
Revision date:
23 augustus 1970

Antifosfolipiden syndroom

Revision date:
23 augustus 1970

Non-Hodgkin lymfomen (NHL)

Version:
2
Revision date:
23 augustus 1970

Trauma massaal bloedverlies

Revision date:
23 augustus 1970

Diagnostiek en behandeling schimmelinfecties

Version:
2
Revision date:
23 augustus 1970

Perioperatief beleid

Revision date:
23 augustus 1970

Complicaties tijdens antistolling / correctie hemostase

Revision date:
23 augustus 1970

Antistollingsmedicatie

Revision date:
23 augustus 1970

Diagnostiek na eerste VTE op SEH: trombosebeen of longembolie

Revision date:
23 augustus 1970

Extravasatie met chemotherapie

Version:
2
Revision date:
23 augustus 1970

Pijnbeleid

Version:
2
Revision date:
23 augustus 1970

Anti-emetica beleid

Version:
2
Revision date:
23 augustus 1970

Diagnostiek van veneuze trombo-embolie (VTE)

Revision date:
23 augustus 1970

Immunofenotypering van hematologische maligniteiten

Revision date:
23 augustus 1970

CAR-T cel therapie

Revision date:
23 augustus 1970

Voedingbeleid

Revision date:
23 augustus 1970

Behandeling veneuze trombo-embolie (VTE)

Revision date:
23 augustus 1970

Follow-up na een longembolie bij volwassenen

Revision date:
23 augustus 1970

Maligne plasmacelziekten

Revision date:
23 augustus 1970

Ingrepen en lever insufficiëntie

Revision date:
23 augustus 1970

Fysiologie van de bloedstolling

Revision date:
23 augustus 1970

Transfusiebeleid algemeen

Revision date:
23 augustus 1970

Hartkleppen en antistolling

Revision date:
22 augustus 1970

Transfusie indicatie bij chronische anemie

Revision date:
22 augustus 1970

Preventie VTE bij chirurgische patiënten

Revision date:
22 augustus 1970

Diagnostiek en behandeling virale infecties

Revision date:
21 augustus 1970