Archief

Leidraad COVID-19 vaccinatie bij gebruik antistollingsmedicatie

Publicatiedatum:
19 januari 2021

Myelodysplastisch Syndroom

Publicatiedatum:
18 januari 2021

Non-Hodgkin lymfomen (NHL)

Publicatiedatum:
7 januari 2021

Complicaties tijdens antistolling / correctie hemostase

Publicatiedatum:
7 december 2020

Behandeling bij verstopte lange lijnen met low-dose alteplase bij kinderen tot 18 jaar en volwassenen

Publicatiedatum:
10 november 2020

Hodgkin lymfoom

Publicatiedatum:
5 november 2020

Preventie VTE bij niet-chirurgische klinische patiënten

Publicatiedatum:
3 november 2020

Trombolyse longembolie

Publicatiedatum:
29 september 2020

Diagnostiek en behandeling (neutropene) koorts

Publicatiedatum:
28 september 2020

Acute myeloïde leukemie (AML)

Publicatiedatum:
10 september 2020

Antistollingsmedicatie

Publicatiedatum:
10 september 2020

Antifosfolipiden syndroom

Publicatiedatum:
28 augustus 2020

Diagnostiek van veneuze trombo-embolie (VTE)

Publicatiedatum:
29 juli 2020

Stamceltransplantatie

Publicatiedatum:
30 juni 2020

Preventie VTE bij chirurgische patiënten

Publicatiedatum:
23 juni 2020

CAR-T cel therapie

Publicatiedatum:
18 juni 2020

Chronische lymfatische leukemie (CLL)

Publicatiedatum:
15 juni 2020

Ingrepen in de mondzorg bij patiënten die antitrombotica gebruiken

Publicatiedatum:
10 maart 2020

Trombotische Trombocytopenische Purpura (TTP)

Publicatiedatum:
13 februari 2020

Myeloproliferatieve Neoplasieën (MPN)

Publicatiedatum:
24 januari 2020